Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetowo - Finansowa stała 2018-11-19 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji rady gminy grzmiąca, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego.
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych stała 2018-11-19 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Grzmiąca, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego.
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-19 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Grzmiąca, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego.
Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego stała 2018-11-19 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji rady gminy grzmiąca, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego.
Komisja skarg, wniosków i petycji stała 2018-11-19 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji rady gminy grzmiąca, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego.