Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Grzmiąca, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego.

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Aleksandra Cygan 0przewodniczący
Monika Stokowiec członek
Magdalena Strzelec członek
Renata Ziółkowska członek