Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Grzmiąca, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego.

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rolniczak 0przewodniczący
Marek Stawecki członek
Magdalena Strzelec 1 wiceprzewodniczący
Alicja Szewlaków członek