Komisja skarg, wniosków i petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja skarg, wniosków i petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji rady gminy grzmiąca, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego.

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Teresa Mittelsztet członek
Joanna Pesta 0przewodniczący
Małgorzata Siara członek