Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Tadeusz Hapyn

Tadeusz Hapyn

Radny

Okręg: 11, zdobyte głosy: 76, przynależność:

Status: wygaśnięcie mandatu

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos