Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Grzmiąca

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marek Stawecki

Marek Stawecki

Radny

Okręg: 13, zdobyte głosy: 52, przynależność:

Status: powołany - 19.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Grzmiąca, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego. członek
Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego stała Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji rady gminy grzmiąca, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego. członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2021-03-11 15:57:12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-03-11 15:03:00 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 28 stycznia 2021 r. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-03-11 15:08:13 Zmiana w porządku obrad. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-03-11 15:59:14 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora na terenie Gminy Grzmiąca. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-03-11 16:00:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 2/8 część. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-03-11 16:01:43 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-03-11 16:02:50 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grzmiąca w 2021 roku”. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-03-11 16:03:55 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-03-11 16:05:06 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-03-11 16:06:11 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do pomiotu właściwego. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-03-11 16:10:00 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Grzmiąca na 2021 rok. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-03-11 16:11:19 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 15:02:53 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 11 marca 2021 r. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:10:56 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:11:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2021-2026. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:12:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umów nieodpłatnego udostępnienia lokali na cele statutowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Grzmiąca. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:14:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości położonej na terenie miejscowości Grzmiąca na okres powyżej 3 lat oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 25/76 o numerze porządkowym 10 o powierzchni ogólnej 0,4535 ha z przeznaczeniem na cele statutowe. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:15:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu położonego w miejscowości Grzmiąca przy ul. Sportowej 2. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:16:24 Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia piwnicznego oraz garażu położonych w miejscowości Grzmiąca przy ul. Sportowej 2. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:17:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia piwnicznego oraz garażu położonych w miejscowości Grzmiąca przy ul. Sportowej 2. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:18:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0012 Wielawino, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 64/2 część, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:19:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 4 w miejscowości Gdaniec na rzecz najemcy. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:20:46 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:21:45 Podjęcie uchwały w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu, jego wysokości i szczegółowych zasad przyznawania. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:24:29 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Grzmiąca, Lubogoszcz, Storkowo, Przeradz. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-19 13:03:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. XXXIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-19 13:04:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2021 – 2026. XXXIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-19 13:06:02 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na uchwałę Nr XXXII/195/2013 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 29 października 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Grzmiąca. XXXIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-27 15:02:37 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 29 kwietnia 2021 r. XXXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-27 15:03:05 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 19 maja 2021 r. XXXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-27 15:04:16 Wniosek o zmianę w porządku obrad. XXXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-27 16:02:18 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. XXXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-27 16:03:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu pomieszczenia gospodarczego znajdujące się w budynku magazynowym w miejscowości Grzmiąca przy ul. Kolejowej 9 na okres powyżej 3 lat. XXXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-27 16:04:28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Grzmiąca. XXXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-27 16:05:29 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej. XXXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-27 16:07:02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1304 ha, położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 24/6, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. XXXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-27 16:08:40 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. XXXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-27 16:10:09 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grzmiąca XXXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-27 15:29:20 Wniosek o zmianę w porządku obrad XXXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 15:12:19 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 27 maja 2021 r. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 16:48:44 Wniosek o zmianę w porządku obrad. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 18:28:10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grzmiąca wotum zaufania. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 18:48:02 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Grzmiąca za 2020 rok. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 18:48:49 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 18:53:20 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Grzmiąca za 2020rok. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 18:54:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 18:55:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2021-2026. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 18:56:55 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/97/2019 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grzmiąca. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 18:57:49 Podjęcie uchwały w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grzmiąca XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 18:59:46 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 19:00:47 Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Grzmiąca w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 19:02:00 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grzmiąca. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 19:04:41 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadpodstawowych. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 19:05:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pod montaż urządzeń telekomunikacyjnych XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 19:06:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 24/6, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego 0013 Grzmiąca. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 19:03:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 8 w miejscowości Krosino przy ulicy Dworcowej stanowiącego własność Gminy Grzmiąca. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-07-28 14:02:24 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 24 czerwca 2021 r. XXXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-07-28 14:54:02 Wniosek o zmianę w porządku obrad. XXXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-07-28 15:09:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. XXXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-07-28 15:12:42 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunku działania Gminy Grzmiąca w związku z przystąpieniem do przygotowania i realizacji projektów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. XXXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-07-28 15:13:48 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków z obszaru Gminy Grzmiąca. XXXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-07-28 15:14:41 Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grzmiąca. XXXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-07-28 15:16:37 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju. XXXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-07-28 15:18:39 Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działania Wójta Gminy Grzmiąca oraz przekazania według właściwości pisma Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego przedmiotowej skargi. XXXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-07-28 15:20:15 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/219/2021 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grzmiąca. XXXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-08-31 13:02:37 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 28 lipca 2021 r. XXXVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-08-31 14:16:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. XXXVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-08-31 14:18:21 Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grzmiąca udostępnionych dla operatorów i przewoźników. XXXVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-08-31 14:19:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. XXXVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-08-31 14:20:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miejscowości Grzmiąca przy ulicy Sportowej obręb ewidencyjny 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 14/14 i nr 14/15 po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. XXXVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-08-31 14:24:02 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grzmiąca na rok szkolny 2021/2022. XXXVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-08-31 14:25:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2021-2023 na terenie gm. Grzmiąca”. XXXVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-08-31 14:26:27 Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXXVI/241/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/219/2021 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grzmiąca. XXXVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 13:05:25 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 31 sierpnia 2021 r. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 13:11:13 Wniosek o zmianę w porządku obrad. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:09:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:10:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2021-2026. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:11:58 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu jednolitego tekstu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grzmiąca. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:13:11 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej na terenie obrębu ewidencyjnego 0007 Nosibądy gm. Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 342/10 o powierzchni 0,0431 ha. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:15:14 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny nieruchomości drogowej położonej na terenie obrębu ewidencyjnego 0007 Nosibądy gm. Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 375/5 o powierzchni 1,12 ha. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:16:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 10/1 o powierzchni 0,0140 ha, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego 0005 Krosino. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:17:30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:18:23 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grzmiąca z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Grzmiąca. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:19:23 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grzmiąca z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Iwinie. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:21:06 Podjęcie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:22:16 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Grzmiąca. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:23:18 Podjęcie uchwały w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz przysługującej przewoźnikowi opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:24:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 25/103, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-10-13 15:32:39 Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty XXXIX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Grzmiąca za
2021-10-13 15:35:15 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. XXXIX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Grzmiąca za
2021-11-04 15:02:02 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyły się 29 września 2021 r. XL Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-11-04 15:02:31 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyły się 13 października 2021 r. XL Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-11-04 15:33:56 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. XL Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-11-04 15:34:58 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 42 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. XL Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-11-04 15:35:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 46/2 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. XL Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-11-04 15:36:59 Projekt w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. XL Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-11-04 15:37:50 Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grzmiąca XL Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-11-04 15:38:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Grzmiąca. XL Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-11-04 15:40:21 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022. XL Sesja Rady Gminy Grzmiąca wstrzymał się
2021-12-02 15:03:34 Przyjęcie protokołu z sesji, które odbyła się 4 listopada 2021 r. XLI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-02 17:19:50 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. XLI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-02 17:20:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2021 – 2026. XLI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-02 17:21:56 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 46/2 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. XLI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-02 17:22:58 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 42 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. XLI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-02 17:23:55 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu dla celów prowadzonej działalności, położonego w miejscowości Grzmiąca przy ul. Kolejowej 11A na czas określony powyżej 3 lat. XLI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-02 17:24:47 Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadania od Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego. XLI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-02 17:25:41 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grzmiąca”. XLI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-02 17:26:46 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie wsparcia rozwoju i realizacji inwestycji w farmy fotowoltaiczne o mocy powyżej 100 kW na terenie Gminy Grzmiąca. XLI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-02 17:27:46 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Grzmiąca. XLI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-02 17:30:07 Projekt uchwały w sprawie regulaminu otrzymywania i wysokości diet przysługujących za udział w pracach organów gminy radnym, przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu rady oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. XLI Sesja Rady Gminy Grzmiąca przeciw
2021-12-02 17:32:23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. XLI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-02 17:33:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli wspólnego utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych. XLI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-02 17:34:46 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Grzmiąca do projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim”. XLI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-02 15:06:48 Wniosek o zmianę w porządku obrad XLI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-02 17:30:56 Projekt uchwały Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych w sprawie regulaminu otrzymywania i wysokości diet przysługujących za udział w pracach organów gminy radnym, przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu rady oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. XLI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-22 13:03:41 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 2 grudnia 2021 r XLII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-22 13:06:19 Wniosek o zmianę w porządku obrad. XLII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-22 13:49:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grzmiąca na 2022 rok. XLII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-22 13:50:25 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2022 – 2026. XLII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-22 13:51:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. XLII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-22 13:52:14 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. XLII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-22 13:54:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 46/2 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. XLII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-22 13:53:10 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami. XLII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-22 13:55:33 Podjęcie uchwały w sprawie harmonogramu sesji Rady Gminy Grzmiąca na 2022 rok. XLII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-12-22 13:56:37 Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. XLII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-01-27 15:43:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. XLIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-01-27 15:44:41 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2022 – 2026. XLIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-01-27 16:38:10 Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. XLIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-01-27 16:39:45 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. XLIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-01-27 16:40:39 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu ewidencyjnego 0012 Wielawino gm. Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 321/6 o powierzchni 0,0956 ha. XLIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-01-27 16:42:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej zabudowanej domem jednorodzinnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 50/6, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego 0007 Nosibądy gm. Grzmiąca. XLIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-01-27 16:43:18 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Grzmiąca uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. XLIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-01-27 16:44:28 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o publikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grzmiąca zawiadomień o sesji i posiedzeniach komisji Rady Gminy Grzmiąca, projektów uchwał oraz uzasadnień do uchwał oraz wniosku o utworzenia newslettera w celu rozsyłania zawiadomień o sesji. XLIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-01-27 15:03:01 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 22 grudnia 2021 r. XLIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-03 15:05:39 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 27 stycznia 2022 r. XLIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-03 16:37:59 Wniosek o zmianę w porządku obrad. XLIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-03 16:54:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. XLIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-03 16:55:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0014 Lubogoszcz, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 16/1 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. XLIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-03 16:57:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej zabudowanej domem jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 245/2, położonej na terenie miejscowości Iwin obręb ewidencyjny 0037 Storkowo gm. Grzmiąca. XLIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-03 16:58:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 46/2 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. XLIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-03 16:59:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku nr 39, położonego na terenie miejscowości Lubogoszcz gm. Grzmiąca. XLIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-03 17:00:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. XLIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-03 17:01:48 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Grzmiąca na 2022 rok. XLIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-03 17:03:06 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie nadzwyczajnego zwołania posiedzeń rad miejskich i gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych poprzez wydanie zakazu stosowania maseczek ochronnych, wydanie zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz wydanie zakazu stosowania szczepionek mRNA. XLIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-03 17:04:00 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grzmiąca. XLIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-03 17:04:59 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grzmiąca w 2022 roku” XLIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-03 17:05:54 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. XLIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-03 17:06:49 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. XLIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-03 17:08:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczenia użytkowego usytuowanego na parterze w budynku użyteczności publicznej stanowiącego własność Gminy Grzmiąca w miejscowości Krosino przy ulicy Szkolnej 3. XLIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-03 17:10:47 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grzmiąca z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Grzmiąca XLIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-03 17:09:51 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru na rok 2022. XLIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-03 17:08:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku nr 22, położonego na terenie miejscowości Lubogoszcz gm. Grzmiąca. XLIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-30 13:41:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. XLV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-30 13:42:57 Podjęcie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2022– 2026. XLV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-30 13:43:55 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 204/1. XLV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-30 13:44:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 8 w budynku nr 9, położonego na terenie miejscowości Grzmiąca przy ulicy Kolejowej. XLV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-30 13:45:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w użyczenie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Grzmiąca. XLV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-30 13:46:41 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/2019 z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Grzmiąca na lata 2019-2022”. XLV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-30 13:47:27 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego. XLV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-30 13:48:36 Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr XLIV/308/2022 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grzmiąca XLV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-30 13:05:21 Wniosek o zmianę w porządku obrad. XLV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-03-30 13:02:17 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 3 marca 2022 r. XLV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-04-14 15:00:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. XLVI Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Grzmiąca za
2022-05-06 14:06:40 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 30 marca 2022 r. XLVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-05-06 14:07:05 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 14 kwietnia 2022 r. XLVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-05-06 14:08:36 Wniosek o zmianę w porządku obrad. XLVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-05-06 15:17:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. XLVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-05-06 15:18:56 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0012 Wielawino, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 321/2 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. XLVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-05-06 15:19:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 213/5, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego 0005 Krosino gm. Grzmiąca. XLVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-05-06 15:20:47 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grzmiąca. XLVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-05-06 15:21:36 Podjęcie uchwały w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. XLVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-05-06 15:22:39 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Grzmiąca. XLVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-05-06 15:23:33 Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomników przyrody. XLVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-05-06 15:24:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Grzmiąca. XLVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-06-02 17:05:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. XLVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-06-02 17:06:05 Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grzmiąca. XLVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-06-02 15:04:53 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 6 maja 2022 r. XLVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-06-02 15:06:51 Wniosek wójta o zmianę w porządku obrad. XLVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-06-29 13:02:49 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 2 czerwca 2022 r. XLIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-06-29 13:05:55 Wniosek wójta o zmianę w porządku obrad. XLIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-06-29 13:56:43 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grzmiąca wotum zaufania XLIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-06-29 14:17:06 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Grzmiąca za 2021 rok XLIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-06-29 14:17:49 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. XLIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-06-29 14:20:51 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Grzmiąca za 2021rok. XLIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-06-29 14:21:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 XLIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-06-29 14:22:09 Podjęcie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2022-2026. XLIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-06-29 14:22:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu pomieszczeń położonych w budynku Ośrodka Zdrowia w Grzmiącej przy ul. Kolejowej 11A na okres powyżej 3 lat. XLIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-06-29 14:23:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu pomieszczeń położonych w budynku Ośrodka Zdrowia w Grzmiącej przy ul. Kolejowej 11A na okres powyżej 3 lat. XLIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-06-29 14:24:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu pomieszczenia położonego w budynku wielofunkcyjnym w Grzmiącej przy ul. Kolejowej 2 na okres powyżej 3 lat. XLIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-06-29 14:25:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu pomieszczenia położonego w budynku wielofunkcyjnym w Grzmiącej przy ul. Kolejowej 2 na okres powyżej 3 lat. XLIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-06-29 14:26:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczenia znajdującego w budynku wielofunkcyjnym w Grzmiącej przy ul. Kolejowej 2 XLIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-06-29 14:26:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu pomieszczenia gospodarczego znajdującego się w budynku położonym w miejscowości Mieszałki przy ul. Szkolnej 11 na okres powyżej 3 lat XLIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-07-07 15:09:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. L Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-08-30 12:01:47 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 29 czerwca 2022 r. LI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-08-30 12:02:32 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 7 lipca 2022 r. LI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-08-30 13:05:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. LI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-08-30 13:05:55 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grzmiąca. LI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-08-30 13:06:56 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. LI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-08-30 13:08:16 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. LI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-08-30 13:09:07 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grzmiąca na rok szkolny 2022/2023. LI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-08-30 13:10:10 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0005 Krosino, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 79/5. LI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-08-30 13:11:18 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego w sprawie ustanowienia Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Szczecinka oraz ustalenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy opracowaniu strategii ZIT i realizacji zadań w ramach ZIT MOF Szczecinka. LI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-08-30 13:12:32 Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. LI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-08-30 13:14:28 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Joanny Pesty. LI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-08-30 13:03:57 Wniosek o zmianę w porządku obrad. LI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-08-30 13:15:18 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Moniki Stokowiec. LI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-09-29 15:01:25 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 30 sierpnia 2022 r. LII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-09-29 16:34:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. LII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-09-29 16:35:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2022 – 2026. LII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-09-29 16:36:31 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej na terenie obrębu 0008 Mieszałki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 265. LII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-09-29 16:37:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 13 w miejscowości Godzisław na rzecz najemcy. LII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-09-29 16:38:27 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grzmiąca z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Grzmiąca. LII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-09-29 16:13:05 Lista kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Grzmiąca. LII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-09-29 16:14:19 Skład Komisji Skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Grzmiąca. LII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-09-29 16:10:02 Wniosek o zmianę w porządku obrad LII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-09-29 16:39:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Grzmiąca oraz powołania przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji. LII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-10-27 12:01:52 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 29 września 2022 r. LIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-10-27 13:09:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. LIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-10-27 13:10:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2022 – 2026. LIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-10-27 13:14:38 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023. LIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-10-27 13:15:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych na terenie obrębu 0005 Krosino gm. Grzmiąca, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 110/2 i działka ewidencyjna nr 433/2, po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat. LIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-10-27 13:16:36 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”. LIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-10-27 13:17:18 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia młodzieżowej rady gminy. LIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-11-04 08:31:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 LIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-11-04 08:32:52 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”. LIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-11-24 15:01:36 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 27 października 2022 r. LV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-11-24 15:02:47 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 4 listopada 2022 r. LV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-11-24 16:25:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. LV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-11-24 16:26:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2022 – 2026. LV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-11-24 16:26:48 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Grzmiąca oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu. LV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-11-24 16:27:32 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Grzmiąca od Powiatu Szczecineckiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową położoną na terenie Gminy Grzmiąca. LV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-11-24 16:28:10 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przewidywanego terminu rozpatrzenia wniosku dotyczącego oświetlenia części ul. Kolejowej w Grzmiącej. LV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-12-29 16:57:32 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grzmiąca na 2023 rok LVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-12-29 16:58:57 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2023 – 2026. LVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-12-29 17:05:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. LVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-12-29 17:06:29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023-2026 LVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-12-29 17:07:12 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025” LVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-12-29 17:08:03 Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. LVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-12-29 17:08:51 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. LVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-12-29 17:10:28 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów określających zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Grzmiąca. LVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-12-29 17:11:17 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Grzmiąca uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Grzmiąca. LVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-12-29 17:11:59 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego oświetlenia części ul. Kolejowej w Grzmiącej. LVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-12-29 17:13:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Grzmiąca. LVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-12-29 17:14:03 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Grzmiąca w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa LVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-12-29 15:04:19 Wniosek o zmianę w porządku obrad. LVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2022-12-29 15:01:49 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 24 listopada 2022 r. LVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-01-26 15:01:45 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 29 grudnia 2022 r. LVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-01-26 17:19:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. LVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-01-26 17:20:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2023 – 2026. LVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-01-26 17:21:07 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Grzmiąca na lata 2023-2026”. LVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-01-26 17:22:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiana w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. LVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-01-26 17:23:03 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. LVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-01-26 17:23:43 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. LVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-01-26 17:24:22 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grzmiąca z kontroli przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grzmiącej LVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-01-26 17:25:31 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grzmiąca z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Grzmiąca. LVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-01-26 17:26:06 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru LVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-01-26 15:03:51 Wniosek o zmianę porządku obrad. LVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-03-01 12:10:05 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 26 stycznia 2023 r. LVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-03-01 13:20:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. LVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-03-01 13:21:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 24/11 i działka ewidencyjna nr 24/12, po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat. LVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-03-01 13:22:06 Podjęcie uchwały w sprawie harmonogramu sesji Rady Gminy Grzmiąca na 2023 rok. LVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-03-30 15:03:48 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 1 marca 2023 r. LIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-03-30 15:56:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. LIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-03-30 15:57:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2023 – 2026. LIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-03-30 15:57:54 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Grzmiąca. LIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-03-30 15:58:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 11/55 obręb 0013 Grzmiąca gm. Grzmiąca o ogólnej powierzchni 0,3000 ha z przeznaczeniem na cele publiczne na okres powyżej 3 lat. LIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-03-30 15:59:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 25/122 obręb 0013 Grzmiąca gm. Grzmiąca o ogólnej powierzchni 0,2701 ha z przeznaczeniem na cele publiczne na okres powyżej 3 lat. LIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-03-30 16:00:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w formie aneksu obowiązywania umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na nieruchomość gruntową położoną na terenie obrębu 0013 Grzmiąca w miejscowości Gdaniec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 8/11 na okres powyżej 3 lat. LIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-03-30 16:01:31 Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych na terenie obrębu ewidencyjnego 0007 Nosibądy gm. Grzmiąca. LIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-03-30 16:02:52 Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. LIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-03-30 16:03:44 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Grzmiąca na 2023 rok LIX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-04-27 15:08:29 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 30 marca 2023 r. LX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-04-27 17:08:25 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szczecineckiego. LX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-04-27 17:09:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. LX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-04-27 17:09:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2023 – 2026. LX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-04-27 17:10:16 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok dla Gminy Grzmiąca. LX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-04-27 17:10:58 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grzmiąca na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029. LX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-04-27 17:11:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 10/2, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego 0005 Krosino gm. Grzmiąca. LX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-04-27 17:12:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 15/4 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. LX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-04-27 17:13:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 25/101, po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat. LX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-04-27 17:14:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 25/103, po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat. LX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-04-27 17:15:14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 25/105, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. LX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-04-27 17:16:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w formie aneksu obowiązywania umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość gruntową położoną na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 158, po umowie na czas oznaczony do 3 lat. LX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-04-27 17:16:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0017 Godzisław, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 13/3, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. LX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-04-27 17:17:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w formie aneksu obowiązywania umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość gruntową położoną na terenie obrębu 0005 Krosino, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 439, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. LX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-04-27 16:43:39 Wniosek o zmianę w porządku obrad. LX Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-04-27 17:19:21 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do realizacji zadania publicznego polegającego na przebudowie skrzyżowania w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Radomyśl” LX Sesja Rady Gminy Grzmiąca wstrzymał się
2023-05-12 13:45:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. LXI Sesja Rady Grzmiąca przeciw
2023-05-12 13:46:14 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej LXI Sesja Rady Grzmiąca przeciw
2023-05-12 13:42:48 Wniosek o zmianę w porządku obrad. LXI Sesja Rady Grzmiąca za
2023-05-12 13:47:41 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. LXI Sesja Rady Grzmiąca za
2023-05-30 12:03:38 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 27 kwietnia 2023 r. LXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-05-30 12:04:13 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 12 maja 2023 r. LXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-05-30 13:38:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. LXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-05-30 13:39:26 Podjęcie uchwały sprawie wystąpienia Gminy Grzmiąca ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. LXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca wstrzymał się
2023-05-30 13:40:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Grzmiąca w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM z siedzibą w Szczecinku w okresie programowania 2021-2027. LXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-05-30 13:41:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 152/8, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego 0018 Czechy gm. Grzmiąca. LXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-05-30 13:42:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w formie aneksu obowiązywania umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na nieruchomość gruntową położoną na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, miejscowość Grzmiąca oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 46/2, po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat. LXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-05-30 13:42:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w formie aneksu obowiązywania umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość gruntową położoną na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 14/15, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. LXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-05-30 13:43:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej terenie obrębu ewidencyjnego 0013 Grzmiąca, miejscowość Gdaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 8/9 na okres powyżej 3 lat. LXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-05-30 13:44:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0011 Sucha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 44/13, po umowie zawartej na okres 5 lat. LXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-05-30 13:45:12 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo. LXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-06-22 09:05:26 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 30 maja 2023 r. LXIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-06-22 12:07:11 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grzmiąca wotum zaufania. LXIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-06-22 12:16:19 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Grzmiąca za 2022 rok. LXIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-06-22 12:17:00 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. LXIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-06-22 12:22:30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Grzmiąca za 2022 rok. LXIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-06-22 12:23:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. LXIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-06-22 12:23:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2023 – 2026. LXIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-06-22 12:24:16 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na dofinansowanie kosztów wynikających z realizacji powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Grzmiąca. LXIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-06-22 12:26:11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w formie aneksu obowiązywania umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość gruntową położoną na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 42, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. LXIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-06-22 12:26:55 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Grzmiącej. LXIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-06-22 11:18:55 Wniosek o zmianę w porządku obrad. LXIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-06-22 12:27:41 Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. LXIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-06-22 12:28:36 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczenia gospodarczego znajdującego się w budynku położonym w miejscowości Mieszałki przy ul. Szkolnej 11. LXIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-07-28 10:02:58 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 22 czerwca 2023 r. LXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-07-28 10:23:16 Wniosek o zmianę w porządku obrad. LXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-07-28 10:50:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. LXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-07-28 10:51:28 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LVI/385/2022 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminów określających zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Grzmiąca. LXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-07-28 10:52:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczenia gospodarczego znajdującego się w miejscowości Storkowo. LXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-07-28 10:52:54 Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku gminnym. LXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-07-28 10:53:26 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionych treningowym. LXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-07-28 10:53:58 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Grzmiącej. LXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-07-28 10:54:41 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. LXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-07-28 10:55:16 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma do podmiotu właściwego LXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-08-24 09:03:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2023 – 2026 LXV Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Grzmiąca za
2023-09-21 11:05:02 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 28 lipca 2023 r. LXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-09-21 11:05:38 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 24 sierpnia 2023 r. LXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-09-21 12:40:22 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. LXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-09-21 12:41:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2023 – 2026. LXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-09-21 12:41:48 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Szczecineckiego z przeznaczeniem na zakup mammografu dla Szpitala w Szczecinku Sp. z o. o. LXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-09-21 12:42:38 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowo-Gminnego Związku Samorządów. LXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-09-21 12:43:13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Powiatowo-Gminnego Związku Samorządów. LXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-09-21 12:44:02 Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. LXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-09-21 12:45:37 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 89/14, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego 0014 Lubogoszcz gm. Grzmiąca. LXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-09-21 12:46:23 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grzmiąca w 2023 roku” LXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-09-21 12:47:07 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grzmiąca na lata 2023-2032”. LXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-09-21 12:47:46 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionych treningowym. LXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-09-21 12:48:23 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Grzmiąca. LXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-09-21 12:49:03 Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. LXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2023-09-21 12:49:56 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. LXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za